Asuminen 

 

 

 Asuntohakemus


Vuokra-asunnot 

Simossa asutaan pääosin pientaloissa. Suurimmat taajamat ovat Asemakylä ja Maksniemi. Kunta on kaavoittanut ranta-alueet sekä merenrannikolla että Simojokivarressa. Asemakaavat on laadittu Asemankylälle ja Maksniemeen.

Simossa on myös runsas vuokra-asuntotarjonta. Simon Vuokratalot Oy:llä on vuokrattavia asuntoja eri puolilla kuntaa yhteensä 116 kpl. Simonrinteellä on 48 kpl vuokrattavia asuntoja Simon Asemakylällä. Asuntojen vuokrausasioita hoitaa

toimistosihteeri
Seija Kilpeläinen
Puh. 040 536 5253
etunimi.sukunimi@simo.fi

Täytä ja tulosta asuntohakemus ja toimita se allekirjoitettuna ja liitteillä varustettuna osoitteeseen:

Simon Vuokratalot Oy
Ratatie 6
95200 Simo 

  

 


Powered by WebUpdate