Kansalaisen perusoikeudet

Kansalaisten perusoikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Se turvaa sekä Suomen kansalaisten että muiden Suomen oikeusjärjestelmän piirissä olevien ihmisten oikeudet.

Yleinen edunvalvonta

Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtäviin kuuluu tavallisesti päämiehen omaisuuden hoitaminen.

Kuluttajansuoja

  • Kuluttajaneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista
  • auttaa, jos hankkimassasi tuotteessa tai palvelussa on virhe
  • neuvoo valituksen tekemisessä valtakunnalliseen kuluttajariitalautakuntaan
  • antaa tarpeellisia tietoja ennen tavaroiden tai palveluiden hankintaa
  • neuvoo sopimusten tekemisessä
  • neuvoo muissa kuluttamiseen liittyvissä tilanteissa
  • seuraa markkinointia

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu.


 

 

 

Kansalaisen perusoikeudet
Lait ja asetukset
Oikeudenkäynti ja rikosasiat
Oikeusturva
Suomen perustuslaki
Tietosuoja ja henkilötiedot
Vaalit ja vaikuttaminen

Asiointi ja lomakkeet
Maistraatit
Poliisi
Sisäasiainministeriö

 


Powered by WebUpdate