Verotus ja rahoitus

Verovaroilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Veroilla kustannetaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kansalaisten tarvitsemia palveluja.

Jokainen työssäkäyvä maksaa ansiotuloistaan veroa sekä kunnalle että valtiolle. Kunnalle veroa menee kunkin kunnan määrittämän tuloveroprosentin mukaisesti tietty osa ansioista. Valtion verotuksessa noudatetaan progressiota: suurituloiset maksavat tuloistaan veroina suhteellisesti enemmän kuin pienituloiset. Myös pääomatuloista maksetaan veroa. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet maksavat seurakunnalleen kirkollisveroa.

Ostetuista tuotteista ja palveluista kuluttajat maksavat arvonlisäveroa, jonka yritykset tilittävät valtiolle. Arvonlisäveron suuruus vaihtelee tuotteen tai palvelun mukaan.


Powered by WebUpdate