Loma-asuminen

 

Simossa on lähes tuhat loma-asuntoa. Ne sijaisevat Perämeren rannikolla ja saarissa sekä jokivarsilla.

Ranta-alueille, joille loma-asuminen pääsääntöisesti keskittyy, on laadittu oikeusvaikutteiset yleiskaavat.

Simojoen yleiskaava ulottuu Ranuan rajalta merenrannikolle saakka.

Merenrannikon yleiskaavassa on kaavoitettu ranta-alueet sekä lähisaaret. Kaavoituksella on osoitettu rakentamisoikeutta loma-asuntotonteille, jotka ovat pääosin yksityisten omistuksessa.

  

Laatumaa

 

 


Powered by WebUpdate