Yleiskaavat

Voimassa olevat kaavat

 • Maksniemen osayleiskaava, hyväksytty 1979, oikeusvaikutukseton.
 • Asemanseudun osayleiskaava, hyväksytty 1983, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Simoniemen - Viantien osayleiskaava, hyväksytty 1987, oikeusvaikutukseton. Osayleiskaavan E4-tien merenpuoleiselle alueelle vahvistettu Simoniemi-Simonkylä yleiskaava 2003.
 • Merenrannikon yleiskaava, vahvistettu 1998, oikeusvaikutteinen
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Kantolanharjun alueelle hyväksytty 17.12.2001.
 • Simojoen yleiskaava, hyväksytty 24.7.2000, oikeusvaikutteinen.
 • Simojoen yleiskaavan viimeinen muutos hyväksytty 18.06.2012.
 • Simoniemi-Simonkylän yleiskaava, hyväksytty 27.1.2003, oikeusvaikutteinen.
 • Merenrannikon yleiskaavan muutos Ykskuusessa hyväksytty 16.6.2014
 • Tuulivoimaosayleiskaavat, Leipiö Halmekangas ja Onkalo, hyväksytty 6.10.2014
 • Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava, hyväksytty 26.2.2018

 

Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava

 • kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.2.2018 § 3
 • lainvoimaisuuskuulutus 16.5.2018

Kunnanvaltuuston 26.2.2018 § 3 hyväksymä Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaava

Kaavakartta

Kaavaselostus

OAS Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaava, tarkistettu

Havainnekuvat

Melu- ja varjostusmallinnukset

Arkeologinen inventointi

Luontoselvitys

Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioiminen

Simo-Ii muuttolinnustoseuranta

Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Arkeologinen täydennysinventointi

 

 

Vireillä olevat kaavat:

 

 

Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus

 • kunnanhallitus käynnistänyt kaavoituksen 13.8.2018
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtäville 21.8. - 4.9.2018

OAS Simoniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

 

 

 

Karsikkoniemen osayleiskaava

 • kunnanhallitus käynnistänyt 30.3.2015
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 12.6.2015
 • luonnos nähtäville 26.9.-25.10.2016
 • kaavaehdotus nähtävillä 23.3.-23.4.2018

Luonnosvaiheen aineisto:

OAS Karsikkoniemen osayleiskaava 

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

 

Kaavaehdotus nähtävillä 23.3.-23.4.2018:

OAS Karsikkoniemen osayleiskaava

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Vastineet

 

 

 

Tuulivoimaosayleiskaavat, Seipimäki, Tikkala

 • kunnanhallitus käynnistänyt 17.6.2013
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtäville 9.1.2014
 • luonnos nähtävillä 27.1.-13.3.2015
 • kaavaehdotus nähtävillä 19.5.-17.6.2016
 • kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 14.11.2016, alkuperäinen hyväksymispäätös
 • kunnanvaltuusto hyväksynyt kaavan 06.02.2017, uusi hyväksymispäätös

Seipimäki-Tikkala tuulivoimayleiskaava

Kaavaselostus

OAS Seipimäki - Tikkala

Melumallinnukset

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Luontoselvitykset

 

 

 

Simojoen yleiskaavan muutos

 • kaavoitustyö on käynnistetty 2018

 

 

 

 

 

 

Yleiskaavayhdistelmä

 

Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostus

Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostus

Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaavaselostus

 

Simoniemen kulttuuriympäristö:

Viantien risteys

Vallo-Vakkalantie

Kirkonseutu

Knihtilänranta

Kalasatama

 

Simonkylän kulttuuriympäristö:

Huttulanperä-Jokipää

Juneksenvainio

Marttilankangas

Vasankari

Kuuselanmäki-Hepolanperä

 

 
 
 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate