Lukiokoulutus

 

Simon lukio

Rehtori Sari Hekkanen-Olervo
Simontie 3, 95200 SIMO
Puh. 040 355 9572

 

Apulaisrehtori Helena Pyörälä

Puh. 040 717 9205

 

Opinto-ohjaaja Sari Karjalainen
Puh. 040 678 4707

 

Toimistosihteeri Auli Rajanen
Puh. 040 661 8425

 

Kouluisäntä Jouni Jaakkola

Puh. 040 138 8805

 

Opettajat

Puh. 040 352 9745

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@simo.fi

 

 
Simon lukion opetussuunnitelmat

Simon lukion kotisivut
Ylioppilastutkinto
Opetushallitus
Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Lapin ammattikorkeakoulu
Lappia

Wilma

Sijaisrekisteri

Historiaa

Simon yhteislukio perustettiin vuonna 1972 ja koulun ylläpitäjäksi tuli Simon kunta. Yhteislukion edeltäjiä olivat Simon keskikoulu (perustettu 1962) ja vuodesta 1968 alkaen Simon yhteislyseo. Näiden koulujen ylläpitäjänä toimi valtio. Syyslukukaudesta 1986 koulu on toiminut nimellä Simon lukio.

Yleistä

Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuusuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Opintojenohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Simon lukiossa on mahdollista suorittaa lukio-opintoja myös aikuisten opetussuunnitelman mukaan.

 

Simon lukio toimii samassa rakennuksessa Simon koulun yläluokkien kanssa. Osa luokkatiloista on yhteisiä perusopetuksen kanssa. Lukion ohjausryhmillä on omat kotiluokkansa rakennuksen toisessa kerroksessa.

 

Lukuvuosi 2017-18

Lukuvuoden 2017-2018 aloitti Simon lukiossa yhteensä 66 opiskelijaa. Heistä 5 suorittaa kaksoistutkintoa. Opiskelijoiden lukumäärä vuosikursseittain on seuraava:
1. vsk: 21
2. vsk: 20
3. vsk: 20 (19 + 1)
4. vsk: 5 (1 + 4)

 

Lukuvuoden aikana lukion kursseja opettaa yhteensä 13 opettajaa. Heistä 12 on yhteisiä opettajia perusopetuksen kanssa.

 

Lisää tietoa Simon lukiosta löytyy koulun kotisivuilta osoitteesta https://peda.net/simo/simon-lukio.

 

 

Powered by WebUpdate