Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Simossa järjestetään 1.8.2004 voimaan tulleen perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, jonka perusteet on opetushallituksessa laadittu perusopetuslain 48 a § 3 momentin mukaisesti.

Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon.

Simon kunnan sivistystoimi vastaa aamupäivätoiminnasta ja vapaa-aikatoimi iltapäivätoiminnasta. Aamupäivätoiminnassa käytetään iltapäivätoiminnan tiloja Maksniemessä. Iltapäivätoiminnan osalta Asemalla tilat ovat koulun pihapiirissä sijaitsevassa rivitalossa. Päätyasunto on kunnostettu sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan että päiväkodin esiopetusryhmän käyttöön. Maksniemen iltapäivätoiminnan tilat ovat vanhan päiväkodin tiloissa toisessa kerroksessa kunnostetuissa tiloissa.

Toimintakulut katetaan valtionosuuksilla, vanhemmilta kerättävillä osallistumismaksuilla sekä kunnan omalla rahoituksella.

 
 Hakemus
 Esitietolomake

 Toimintasuunnitelma

 Aamu-ja iltapäivätoiminnan osallistumisajat

 


 

 

Aseman aamu- ja iltapäivätoiminnan p. 040 026 7788

Maksniemen aamu- ja iltapäivätoiminnan p. 040 357 7604 
 

 

Powered by WebUpdate