Koulumatkat ja -kuljetus

Perusopetuksen kuljetukset

 

Simon kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden kotikunta on Simo ja joilla on perusopetuslain 32 §:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös, joka sovitaan yhdessä oppilaan kotikunnan kanssa.

 

 

Simon kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, kun
1)     oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 5 kilometriä
2)     esikoululaisen tai 1-3 luokkalaisen oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 3 km.

 

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotipihan reunalta (portilta) koulun piha-alueen reunalle (portille). Tiellä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.

 

Jos lapsen huoltajilla on yhteishuoltajuus ja he asuvat eri osoitteissa, lapsi saa kuljetuksen lähimpään kouluun siitä osoitteesta, johon hän on väestörekisterikeskuksen mukaan merkitty. Väliaikainen asuminen toisen huoltajan luona ei oikeuta kuljetukseen. Oppilaan huoltajien vapaa-ajan matkoista jne. johtuva oppilaan väliaikainen asuminen jossain muualla kuin vakinaisessa kodissa ei oikeuta kuljetukseen.

 

 

 

Lukuvuosina 2017-18 - 2019-20 koulukuljetuksia hoitavat seuraavat liikennöitsijät:

 

Kemin Liikenne Oy
Puh. 016-231 130/Jukka Rytkönen

 

Kullervo Hekkanen Oy

Puh. 0400 691728

 

 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate