Päivähoito

Päivähoidon toiminta-ajatus

Päivähoito tukee hoidossa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja kehitystä.

 

 Päivähoitohakemus

 Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut

Palvelusetelihakemus

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Palvelusetelin sääntökirja

 

Varhaiskasvatussuunnitelma
Lasten kotihoidontuki
Lasten yksityisen hoidon tuki

Tiitiäisen päiväkoti - yksityinen päiväkoti

Päivähoitoon hakeminen

Kunnassa tarjotaan koko- ja osapäivähoitoa Simon päiväkodilla ja Maksniemen päiväkodilla, Simon ja Simoniemen ryhmäperhepäivähoitokodissa sekä perhepäivähoitajien kodeissa, tarvittaessa lasten omassa kodissa sekä päivähoidon palvelusetelillä. Vuorohoitoa järjestetään Maksniemen vuoroperhepäiväkodilla.

Sopimus hoitopäivistä voidaan tehdä, mikäli lapsi on hoidossa vain osan kalenterikuukauden toimintapäivistä. Sopimus tehdään 6-15 päivästä kuukaudesta ja hoitomaksu määräytyy tulojen ja hoitopäivien lukumäärän perusteella.

Päivähoitopaikat ovat pääsääntöisesti haettavana ympäri vuoden. Hoitopaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitoa. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on 20 h viikossa silloin, kun toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona.

Hakemuslomakkeita saa perhepäivähoitotoimistosta, Simon ja Maksniemen päiväkodeista ja kunnan internetsivulta. Hakemukset voi palauttaa em. paikkoihin.

Pienten lasten hoidon tukeminen

Vanhemmat voivat hakea lapselleen joko kunnan järjestämän päivähoitopaikan, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Lasten kotihoidontukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta.

Erityispäivähoito

Erityistuen tarpeessa olevalle lapselle pyritään järjestämään hänen  tarpeitaan vastaava hoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle laaditaan lakisääteinen kuntoutussuunnitelma.

Esiopetus

Yksityinen päivähoito

Päivähoitolain nojalla yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa esim. omassa kodissa, on velvollinen tekemään ilmoituksen asiasta sosiaali- ja terveyslautakunnalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Kunnassa on käytössä yksityisen päivähoidon tulosidonnainen palveluseteli. Palveluseteli voidaan myöntää päivähoidon järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoitopaikassa, joka on hyväksytty palveluntuottajaksi. Palveluseteli voidaan myöntää Simon kunnan asukkaalle, joka muutoinkin olisi oikeutettu kunnalliseen päivähoitopalveluun Simon kunnassa.

 

Yhteystiedot

 

Simon päiväkoti
Päiväkodin johtaja
Pirjo Miettinen 
Simontie 5, 95200 SIMO  
Puh. 040 5365276
etunimi.sukunimi@simo.fi

Maksniemen päiväkoti
Päiväkodin johtaja 
Anneli Ylikärppä           
Siikatie 7, 95230 MAKSNIEMI       
Puh. 040 769 1123
etunimi.sukunimi@simo.fi

Erityislastentarhanopettaja
Ritva Laakso
Simontie 5, 95200 SIMO
Puh. 040 738 4054
etunimi.sukunimi@simo.fi
 

Perhepäivähoitotoimisto
Perhepäivähoidon ohjaaja 
Sirpa Soikko

(ma-to)
Ratatie 6, 95200 SIMO      
Puh. 040 593 7669
etunimi.sukunimi@simo.fi

Ryhmäperhepäiväkodit:
Simoniemen ryhmäperhepäiväkoti
Puh. 040 593 7756
Maksniemen vuoroperhepäiväkoti 
Puh. 040 593 7754

Simon ryhmäperhepäiväkoti

Puh. 040 163 1273

 

 

 

 


Powered by WebUpdate