Elinkeinoluvat ja -tuet

Elinkeinovapauden periaatteen mukaan Suomessa saa pääsääntöisesti harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa.


Luvanvaraisista elinkeinoista on omat lakinsa ja asetuksensa, joissa muun muassa säädetään, miltä viranomaiselta lupa on haettava. Joidenkin elinkeinojen aloittaminen taas edellyttää elinkeinonharjoittajan joko rekisteröitymistä tai erillisen ilmoituksen tekemistä toiminnan aloittamisesta. 

Lisätietoja saat Yritys-Suomi-sivuilta 


Powered by WebUpdate