Työsuojelu

Työsuojelupiirit toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa.

Pohjois-Suomen työsuojelupiiriTavoitteena turvallisuuden hallinta

Työn tekemisen turvallisuus ja terveellisyys on perusta työntekijöiden hyvinvoinnille ja sitä kautta työn sujumiselle ja yrityksen tuottavuudelle.Työsuojelun tavoitteena on työpaikan oma-aloitteinen turvallisuuden hallinta. Se on järjestettävä kuten mikä tahansa muu tulokseen tähtäävä toiminto. Vastuu työsuojelusta on aina työnantajalla.

Työsuojelupiiri valvoo
Työsuojelupiirit tekevät tarkastuksia viranomaisaloitteisesti sekä työnantajien ja työntekijöiden pyynnöstä.Työsuojelupiirien valvottavana on yli sadan työsuojelusäädöksen noudattaminen.

Työsuojelupiirit sovittavat valvontansa oman alueensa työpaikkojen tarpeisiin ja olennaisiin työsuojelukysymyksiin.

Pohjois-Suomen työsuojelupiirin toimisto on Kemissä. 

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri
Kemin Toimipiste
Meripuistokatu 16
Vaihde: (016) 215 5300
94100 KEMI
Telefax: (016) 257 507


Powered by WebUpdate