Kunnallisverotus

Kunnallisvero on tulonsaajilta perittävä tulovero. Tulonsaaja maksaa kunnallisveroa sille kunnalle, joka on ollut hänen kotikuntansa verovuotta edeltävän vuoden viimeinen päivä. Kunnat vahvistavat seuraavan vuoden kunnallisveroprosenttinsa vuosittain aina vuoden lopulla.

Valtion verosta poiketen kunnallisveroaste ei muutu tulojen mukaan, mutta eri vähennysten vuoksi pienituloisemmat maksavat prosentuaalisesti vähemmän kunnallisveroa ansiotuloistaan kuin enemmän ansaitsevat.

Vuonna 2011 keskimääräinen kunnallisveroprosentti Suomessa on 19,18 %. Korkein kunallisveroprosentti on 21,50. Alhaisin veroprosentti, 16,50, on edelleen Kauniaisissa ja Maarianhaminassa. Simon kunnallisveroprosentti on v. 2011 20,75.

 


Powered by WebUpdate