Ympäristöterveydenhuolto

Yksilön ja hänen elinympäristönsä terveyden suojelua kutsutaan ympäristöterveydenhuolloksi. Tavoitteena on pitää huolta siitä, että elinymprästössä olevat tekijät eivät aiheuta haittaa ihmisen terveydelle.

Ympäristöterveyshuoltoon sisältyy:

 1. ympäristöterveysvalvonta
 2. eläinlääkintähuolto
 3. eläinsuojelu

Ympäristöterveysvalvonta huolehtii mm. seuraavista asioista:

 • elintarvikkeiden laatu ja puhtaus
 • asuntojen ja yleisten alueiden terveellisyys
 • meluntorjunta
 • talous- ja uimaveden laatu
 • tuoteturvallisuusvalvonta
 • ympäristöluvat/terveyshaittojen arviointi
 • jätehuolto
 • kemikaalivalvonta
 • säteilysuojelu
 • tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta

Kunnat huolehtivat ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan. Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä kunnan ympäristöterveydenhuoltoon.

 

Simon kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonnalta Torniosta.

 

Lisätietoa täältä.

 

 

   

 Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2008-2010

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma 2008-2010

Elintarvikevirasto

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkumuslaitos

Lapin lääninhallitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöterveysvalvonta


Powered by WebUpdate