Maksniemen koulu

 

Yhteystiedot

Koulunjohtaja Juhani Miettunen
Siikatie 5, 95230 MAKSNIEMI
Puh. 040 357 9415
Fax (016) 266 411
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

Koulukuraattori Katja Enbuske

Puh. 050 5917 398 tai
08-5875 6795

Maksniemen koululla perjantaisin

 

     
Koulutilojen käyttöhakemus

 

Wilma

Sijaisrekisteri

Merilapin alueellinen opetussuunnitelma 2016

 

Lukuvuosisuunnitelma lv 2016-17

 

Yleistä

Maksniemen koulussa on vuosiluokat 1-6.

Koulun toiminta-ajatus

Maksniemen koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien kanssa kasvattaa oppilaista itsetunnoltaan vahvoja, vastuullisia, suvaitsevaisia ja hyväkäytöksisiä lapsia, jotka saavat ala-asteelta tarvittavat tiedot ja taidon myöhempää opiskelua ja elämää varten.

Maksniemen koulun opetuksen tärkeimmät opetussuunnitelmalliset tavoitteet ovat perustaitojen harjoittelu sekä inhimillisten arvojen kunnioittaminen

 

Oppituntien ajat

 

 

1. tunti    klo 08.30-09.45

2. tunti    klo 10.00-11.15

ruokailu   klo 11.15-11.45

3. tunti    klo 11.45-13.00

4. tunti    klo 13.15-14.30

 

Opetussuunnitelmat

 

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate