Simon koulu

 

Yhteystiedot

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Matti Poikela

Simontie 3, 95200 SIMO
Puh. 040 182 8235
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

Opettajainhuoneet:
vuosiluokat 1-6  
Puh. 040 761 5936

vuosiluokat 7-9 
Puh. 040 352 9745

 

Opinto-ohjaaja 
Sari Karjalainen
Puh. 040 678 4707

etunimi.sukunimi@simo.fi

 

Kanslia
Toimistosihteeri Auli Rajanen
Puh. 040 661 8425
etunimi.sukunimi@simo.fi

 

Kouluisäntä

Jouni Jaakkola

Puh. 040 138 8805

etunimi.sukunimi@simo.fi

 

Koulukuraattori
Katja Enbuske
Puh. 050 591 7398 tai
08-5875 6795
Simon koululla tiistaisin ja torstaisin

etunimi.sukunimi@oulunkaari.com

 

Yleistä

Simon koulu on Aseman kylällä toimiva 1-9-luokkien yhtenäiskoulu. Koulu toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa, vuosiluokat 1-6 sekä 7-9 omissa yksiköissään. Oppilaita on yhteensä 255, joista alaluokilla 114. Opettajia on yhteensä 27.

 

Simon koulussa tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Hyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkinä ovat hyvät tavat sekä toista ihmistä kunnioittava käyttäytyminen. Toimivien ihmissuhteiden avulla pyritään luomaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymiselle otolliset olosuhteet.

 

 

 

 

 

Koulun tilojen käyttövuorot

Koulutilojen käyttövuoroja koskevat hakemukset tehdään lukuvuosittain elokuussa. Hakemuslomake toimitetaan koulun rehtorille.

 

Oppituntien ajat

 

 

   luokat 1-6    luokat 7-9
 1. tunti  8.00-9.15  1. tunti 8.00-09.15
 2. tunti  9.30-10.45  2. tunti 9.30-10.45
 ruokailu  10.45-11.30  ruokailu 10.45-11.30
 3. tunti  11.30-12.45  3. tunti 11.30-12.45
 4. tunti  13.00-14.15  4. tunti 13.00-14.15
       
       

Opetussuunnitelmat

 

Kouluissa annettava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutilojen käyttöhakemus

 

 

Simon koulun järjestyssäännöt

Simon koulun lukuvuosisuunnitelma 2016-17

 

Wilma

Sijaisrekisteri

Meri-Lapin alueellinen opetussuunnitelma 2016

 

 


Powered by WebUpdate