Kirjastonkäyttäjän opas

 

Kokoelmapolitiikan periaatteet
 

Kirjaston palvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden  ja taiteen harrastukseen sekä jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Nämä tavoitteet ja alueen asukkaiden virkistyksen tukeminen ovat kirjaston aineistovalinnan perusta.

Hankittavalla aineistolla pyritään luomaan tasapuolinen, moniarvoinen ja alueellisia tarpeita vastaava ajanmukainen kirjastokokoelma. Valinnassa otetaan huomioon paikallinen ja valtakunnallinen kirjastoverkko ja niiden tarjoamat palvelumahdollisuudet.

Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat Simon väestön kieli- ja ikärakenne, aineistoon kohdistuva kysyntä, käyttö ja asiakkaiden tekemät hankintaehdotukset. Kirjastoon hankitaan monipuolisesti erilaista aineistoa.

Kokoelmapolitiikan pääpaino on aktiivisen, lainattavissa olevan kokoelman kehittämisessä. Vanha harvoin kysyttyä aineistoa on helposti saatavissa Lapin kirjastoista tai Varastokirjastosta.

Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa.

Vastuu kokoelmatyöstä on kirjastotoimenjohtajalla.
 

 

kirjastot.fi

 

 

 

Hankintaperiaatteet
 

 • kotiseutukokoelmaan hankitaan Simo-aiheista  ja simolaisten tekemää ja tuottamaa kirjallisuutta sekä muuta aineistoa.
 • kaunokirjallisuutta hankitaan mahdollisimman laaja-alaisesti ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset lukutottumukset ja mieltymykset. Kirjastoon hankitaan myös ruotsinkielistä ja vieraskielistä kaunokirjallisuutta sekä isotekstistä kirjallisuutta ja äänikirjoja.
 • tietokirjoja hankitaan kysynnän mukaan pääpaino käden taidoilla, historialla ja eräkirjoilla.
 • lastenkirjallisuudesta pyritään hankkimaan lähes kaikki suomalainen ilmestyvä kirjallisuus. Käännöskirjallisuudessa kiinnitetään huomio laatuun ja kysyntään.
 • nuortenkirjallisuudesta hankitaan kotimainen kirjallisuus suurelta osin sekä käännöskirjallisuus kysynnän ja laadun mukaan
 • musiikki- ja av-aineisto hankitaan kysynnän ja laadun mukaan. Kotimaiset ja tasokkaat ulkomaiset elokuvat sekä lasten elokuvat ovat ensisijaisia. Hankitaan myös dokumenttielokuvia.
 • Sesonkivaihtelua: hankitaan uutuuksia mm. jouluaiheisia, sienikirjoja, sadonkorjuuta käsitteleviä, puutarhakirjoja, lääketieteen ja hoitoalan uutuuksia, metsästys- ja kalastusaiheisia, eräkirjoja, muotijulkaisuja yms.
 • aikakauslehdistä tilataan monipuolinen kokoelma eri-ikäisille lukijoille sekä yleisimmät sanomalehdet

 

 

Varastointiperiaatteet
 

 • aineisto käsittelee Simoa tai Lappia
 • simolaisten kirjoittama tai heitä koskeva kirjallisuus
 • erittäin vanhoja teoksia, mm. yli satavuotiaita
 

Poistoperiaatteet

 • huono kunto
 • vanhentunut tieto
 

Powered by WebUpdate