Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuustossa on 17 valtuutettua. Valtuusto valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja valitsee toimielinten jäsenet.

Simon valtuuston jäsenten poliittinen jakauma on seuraava:

Suomen Keskusta 9
Vasemmistoliitto 4
Perussuomalaiset 2
Kokoomus 1
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 1
 

Kunnanhallitus vastaa muun muassa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnan hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.


Powered by WebUpdate