Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuustossa on 21 valtuutettua. Valtuusto valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja valitsee toimielinten jäsenet.

Simon valtuuston jäsenten poliittinen jakauma on seuraava:

Suomen Keskusta 11
Vasemmistoliitto 3
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 1
Kokoomus 2
Hyvä Simo 1
Perussuomalaiset 3

Kunnanhallitus vastaa muun muassa kunnan hallinnosta ja taloudesta, valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kunnan hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.


Powered by WebUpdate