Elävät jokivarret - lappilainen osa Eurooppaa

Toteutusaika 2014 - 2021

Hankkeen vastuuhenkilö: Peräpohjolan Kehitys Ry

Peräpohjolan Kehitys Oy
Seudulliset kehittämishankkeet

"Elävät jokivarret - lappilainen osa Eurooppaa" on Peräpohjolan kehitys ry:n kehittämissuunnitelma ohjelmakaudelle 2007-2013. Tavoitteena on Leader toimintatavan mukaisesti jatkaa maaseudun omaehtoista kehittämistä ja siksi kehittämissuunnitelma on rakennettu yhteistyössä paikallisten asukkaiden toimijoiden kanssa. Näin ohjelma-alueen ihmisten omat ideat ja näkemykset ovat mukana alueen kehitystyössä.

Suunnitelmassa on kaksi toimintalinjaa, joilla pyritään kehittämään:

1. Monimuotoista pienyritystoimintaa
2. Verkostoitumista, tavoitteellista yhteistyötä ja sosiaalista pääomaa

Muut hankkeet, joissa Simon kunta tällä hetkellä osallisena

 


 

 

Perämeren rannikon kalatalousohjelma vuosina 2014-2020
Hankevastaava: Oulunseudun Leader, Oulu
Kh:n päätös 2014

 

 

 

 

 

 

 

   

Powered by WebUpdate