Yleistietoa kunnasta

Noin 3300 asukkaan Simon kunta sijaitsee Lapin läänissä Simojoen alajuoksulla. Simo rajoittuu pohjoisessa Kemiin, Keminmaahan ja Tervolaan, idässä Ranuaan ja etelässä Iihin. Simon pinta-ala on 1483,1 km2, josta vesialue ilman merialueita on noin 18,4km2.

Yleiseltä pinnanmuodostukseltaan Simo on suurimmaksi osaksi lakeutta, jonka kohoumat, kunnaat, nousevat 5-10 metrin korkeudelle ympäristöstään. Maanpinta kohoaa rannikolta hitaasti ja tasaisesti kohti saavuttaen sadan metrin korkeuden Simojoen liepeillä Ranuan rajan tuntumassa ja lähes 150 metrin korkeuden uloinna pohjoisessa.

Rannikon kunnasjakso ulottuu noin 20 kilometrin etäisyydelle sisämaahan. Sitä hallitsevat paksusammaliset kuusikot ja männikkökankaat. Kunnasjaksoa seuraa laaja suovyöhyke, jonka täyttävät laajat, paikoin jopa jättiläismäiset toisiinsa salmeikkeilla liittyvät aavat Simojoen molemmin puolin. Simo kuuluu Suomen soisimpiin alueisiin. Erilaisten soistumien ala on noin 60-70 % koko pinta-alasta. Suojelualueita soilla on yhteensä 9 kpl, joista suurin on Martimoaavan-Lumiaavan soidensuojelualue.

Kunnan pohjoinen alue poikkeaa selvästi kunnan alavasta yleisilmeestä. Luoteisrajalla kulkee Kivalon vaarajono, joka pistäytyy Simon puolella ja jatkuu Tervolan alueella. Simon puolella on Kivalon korkein kohta on laaja, rakkainen Ala-Penikka (160 m). Toinen vaararyhmä on kunnan pohjoisimmassa kolkassa ja käsittää Runkausvaaran (160 m), Ahmavaaran, Palokivalon ja Aaporinvaaran. Täällä sijaitsee myös vuonna 1956 perustetun ja vuonna 1981 laajennetun kaksiosaisen Runkauksen luonnonpuiston eteläosa, Ahma-aavan puisto (4400 ha).

Simo on varsin vähävetinen alue. Vesistöjen osuus on noin 2% pinta-alasta, kun se keskimäärin koko maassa on 9%. Pitäjän läpi virtaa Ranuan Simojärvestä lähtevä Simojoki, jonka pituus on noin 178 km. Simojokeen laskee pohjoisesta useita sivujokia. Merkittävimmät ovat Iso-Tainijoki, Kuivasjoki, Simoskanoja ja Martimojärvestä alkava Martimo-oja. Luoteisreunalla, Kivalon vaarajonolta purkaa vetensä Perämereen Viantienjoki.

Simon rannikkoviiva on varsin mutkikas. Pienet lahdet ja niemet vuorottelevat kautta koko rannikon. Huomattavimmat niemet ovat Smoniemi, Karsikkoniemi sekä niiden väliin jäävä Ykskuusi. Simon edustalla on runsaasti saaria, yli 50. Suurimmat saaret ovat Tiuranen ja Montaja. Ulkosaarista huomattavin, Tiurasenkruuni, sijaitsee 15 kilometrin päässä rannikolta.

Simon kasvillisuus on vaihtelevan luonnon takia verrattain monipuolista ja lajimäärä on pohjoisen asemaan nähden suuri. Metsän peitossa lähes puolet kunnan alueesta. lehtojen ja lehtometsien osuus on suurempi kuin keskimäärin Pohjois-Suomessa.

Pohjoiseen sijaintiinsa nähden Simon ilmasto-olot ovat varsin suotuisat. Vuoden keskilämpötila on +1° (tammikuu -11° ja heinäkuun +16°). Vuotuinen sademäärä on Simossa n. 600 mm. Lumipeite laskeutuu sisämaahan 15.11. ja rannikolle 20.11.

Lähde: M. Heinänen, M.Hiltunen (toim. 1986). Simon kirja, JYY:n kotiseutusarja N:0 24. Simon kunta.


Powered by WebUpdate