Oulunkaaren kuntayhtymän avoimet työpaikat

 

http://www.kuntarekry.fi/Sivut/Default.aspx

 

 

Simon kunnan avoimet työpaikat

 

Simon kunnan koululaitoksessa on haettavana kuuden kuukauden koeajalla          

peruskoulun ja lukion oppilaanohjauksen lehtorin virka.

Virka täytetään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
 
Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tai nimikirjanote sekä virkakelpoisuuden osoittavat todistukset.
Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002
mukainen rikosrekisterinote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
 
Viran palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Hakuaika päättyy 12.4.2018 klo 13.00.
Hakemusten toimitusosoite: Simon sivistyslautakunta, Simontie 3, 95200 Simo.
 
Lisätietoja: rehtori-sivistystoimenjohtaja Matti Poikela puh. 040 182 8235 ja rehtori
Sari Hekkanen-Olervo puh. 040 355 9572 tai sähköposti etunimi.sukunimi@simo.fi.

 

                        

                           

 

 

Simon kunta julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan

TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN

Toimistosihteerin keskeisiin tehtäviin kuuluvat kunnan laaja-alaiset toimisto- ja asianhallintatehtävät, mm. kunnanhallituksen - ja valtuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta sekä päätösten tiedoksianto. Toimistosihteeri toimii kunnan keskusarkiston vastuunalaisena hoitajana.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, jonka ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Toimistosihteerin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistotasoinen tutkinto. Lisäksi katsomme kunnallishallinnon ja arkistonhoidon kokemuksen eduksi. Arvostamme kehittämishenkistä toimintatapaa.

Hakemus, johon on liitetty ansioluettelo tarpeellisine liitteineen, on toimitettava kunnanhallitukselle osoitettuna 28.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Simon kunnanhallitus, Ratatie 6, 95200 Simo tai sähköisesti osoitteella simon.kunta@simo.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Vivi Marttila, vivi.marttila@simo.fi tai puh. 050 575 5450.

 

 

 

 

 

 


Powered by WebUpdate