Kuulutukset ja ilmoitukset

12.12.2017 - 31.12.2018
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.12.2017

[lue lisää]

15.01.2018 - 12.03.2018
Yhteysviranomaisen lausunto Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 110 kilovoltin voimajohtahankkeen arviointiohjelmasta

[lue lisää]

26.01.2018 - 02.03.2018
Seipimäki-Tikkalan tuulivoimapuiston rakennuslupahakemusten vireilletulo

Rajakiiri Oy anoo 26 tuulivoimalan rakennuslupaa ehdollisena MRL § 201a mukaisesti siten, että kaavan tullessa lainvoimaiseksi, myös rakennusluvat astuisivat voimaan.

[lue lisää]

05.02.2018 - 08.03.2018
Vt 4 parantaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Viantiejoki - Maksniemi, Simo

[lue lisää]

12.02.2018 - 28.02.2018
Maksniemen katupiirustukset

[lue lisää]

13.02.2018 - 26.02.2018
Kunnanvaltuuston kokous 26.2.2018

[lue lisää]

15.02.2018 - 01.03.2018
Rakennusluvat

[lue lisää]


Powered by WebUpdate