Kuulutukset ja ilmoitukset

12.12.2017 - 31.12.2018
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.12.2017

[lue lisää]

14.05.2018 - 07.05.2023
Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto Arppeenlammessa

Kuulutus; Lapin Ely-keskus

[lue lisää]

05.06.2018 - 31.12.2018
Hallintolain mukainen korjaus kalastuksen rajoittamisesta Simojoella vuonna 2018

Kuulutus, Lapin ELY-keskus Päätöksen 123/5713-2018 osittainen kumoaminen

[lue lisää]

19.07.2018 - 24.08.2018
Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus

Siivilänniemen turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen

[lue lisää]

23.07.2018 - 31.08.2018
Veden käytön rajoittaminen

[lue lisää]

13.08.2018 - 31.08.2018
Rakennusluvat

[lue lisää]


Powered by WebUpdate