Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaava vireille uudestaan

Lisätty: 13.04.2017

Tuuliwatti Oy suunnittelee Simon kunnan alueelle Leipiön tuulivoimapuiston laajennusta. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 28 tuulivoimalan rakentaminen Leipiön alkuperäisten 17 tuulivoimalan lisäksi.
 

TuuliWatti Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Simon kunnalle, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2017 § 120  ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä. Yleiskaava on tullut vireille kuulutuksella 13.4.2017. Samalla kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 1.5.2017 – 31.5.2017 väliseksi ajaksi.
 

Kaavoitus on käynnistetty uudestaan ja aloitettu alusta aiemmassa kaavaprosessissa tapahtuneiden hallinnollisten muotovirheiden vuoksi.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.simo.fi (> kaavat ja kiinteistöt > Yleiskaavat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:
 

Simon kunta

Ratatie 6

95200 Simo


Lisätietoja antavat:

Simon kunta

Ratatie 6, 95200 Simo

 

Ilkka Soukka

Teknisen toimen päällikkö

puh. 0400 691 616

ilkka.soukka@simo.fi

 

Kaavaa laativa konsultti:

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU

 

Janne Tolppanen

Maankäytön suunnittelija

Arkkitehti

puh. 044 278 7307

janne.tolppanen@fcg.fi

 

 

 

takaisin


Powered by WebUpdate