ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

Lisätty: 17.07.2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustusta voidaan myöntää palvelu- ja tukiasuntoina käytettävien vuokra-asuntokohteiden rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan vain silloin,    kun samalle hankkeelle haetaan ja hyväksytään samanaikaisesti korkotukilainoitus. Yksityiskohtaiset tiedot mainitusta avustuksesta, korkotukilainoituksesta ja hakumenettelystä ovat luettavissa verkkosivuilla www.ara.fi .

Simon kunta ilmoittaa mainitut ARAn tuet haettaviksi niin, että hakemusasia-  kirjat liitteineen tulee toimittaa 15.9.2017 mennessä Simon kunnalle, osoite: Ratatie 6, 95200 SIMO.

takaisin


Powered by WebUpdate