Maa-aineslain 13 §:n mukainen kuulutus

Lisätty: 20.09.2017

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja kallion louhimiseen pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolelta.

 

Ottamisalue sijaitsee Simon kunnan Simoniemen kylässä, tilalla Seipimäki RN:o 7:45 ottamisalueen pinta-ala n. 4,4 ha. Otettavan materiaalin kokonaismäärä on 330 000 m³ktd, lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle. Maa-ainesten ottoa haetaan jatkettavaksi olemassa olevassa louhoksessa aiempaa maa-ainesten ottoa vastaavasti.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Simon kunnanvirastossa teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 20.10.2017 saakka. Niiden, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tulee tehdä kirjallinen muistutus 20.10.2017 mennessä Simon kunnan tekniselle lautakunnalle, osoitteella Ratatie 6, 95200 SIMO.

 

Simossa 20.9.2017

 

 

SIMON KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

takaisin


Powered by WebUpdate