Karsikkoniemen osayleiskaavaehdotus nähtävillä 23.3.-23.4.2018

Lisätty: 21.03.2018

Simon kunnanhallitus on 12.3.2018 päättänyt asettaa yleisesti nähtäville Karsikkoniemen osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

 

Karsikkoniemen osayleiskaavan ehdotusaineisto on nähtävillä 23.3.– 23.4.2018 välisen ajan Simon kunnanvirastossa osoitteessa Ratatie 6, 95200 Simo sekä Simon kunnan internet-sivuilla www.simo.fi. Nähtävilläpidon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat jättää ehdotuksesta muistutuksensa.

 

Mahdolliset muistutukset kaavan ehdotusaineistosta pyydetään toimittamaan Simon kunnanhallitukselle kirjallisesti 23.4.2018 mennessä osoitteella Ratatie 6, 95200 Simo.

 

Lisätietoja antavat kaavanlaatija Juha Riihiranta Ramboll Finland Oy:sta, p. 050 312 4770, juha.riihiranta@ramboll.fi sekä teknisen toimen päällikkö Ilkka Soukka, p. 0400-691 616, ilkka.soukka@simo.fi.

 

 

Simossa 12.3.2018

 

                       Kunnanhallitus

 Linkki kaavaehdotusaineistoon

 

takaisin


Powered by WebUpdate