Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Lisätty: 23.04.2018

 

MRA:n § 93 mukaan saatetaan tiedoksi, että Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus, Maivatien ympäristö ja vt 4 tarkistukset, joka on hyväksytty Simon kunnanvaltuustossa 26.2.2018 § 4, tulee voimaan tällä kuulutuksella 28.4.2018.

 

Simossa  28.4.2018 

KUNNANHALLITUS

takaisin


Powered by WebUpdate