Leipiön tuulivoimapuiston laajennuksen rakennuslupahakemusten vireilletulo

Lisätty: 14.05.2018

TuuliWatti Oy on jättänyt Simon kuntaan rakennuslupahakemukset 27 tuulivoimalan rakentamiseksi Leipiön tuulivoimaosayleiskaavan mukaisille paikoille.

 

Simon kunnanvaltuusto on helmikuussa 2018 hyväksynyt Leipiön tuulivoimaosayleiskaavan laajennuksen, kaava on lainvoimainen.

 

TuuliWatti Oy suunnittelee kahdenkymmenenseitsemän (27) tuulivoimalaitosyksikön rakentamista Simon kuntaan sijoittuvalle Leipiön alueelle. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan 3,5 – 4,5 MW ja tornikorkeus 175 metriä, kokonaiskorkeus 250 m.

 

Tieyhteys etelästä Leipiön tuulivoimapuiston kautta (kaksi yhteyttä) sekä huoltotieyhteydet lännestä Sarvisuon tietä sekä pohjoisesta Almilasta lähtevän metsäautotien kautta. Raskaat kuljetukset tehdään Leipiön tuulivoimapuiston kautta. Sähkönsiirto 20 kV maakaapelilla rakennettavalle uudelle sähköasemalle Leipiön sähköasemalta tulevan johdon varrelle tuulivoimaosayleiskaavan mukaiseen paikkaan.

 

Rakennuslupahakemukset ovat nähtävillä Simon kunnanviraston teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 1.6.2018 saakka. Hankkeen suunnitelmat ovat nähtävissä myös Simon kunnan kotisivuilla, www.simo.fi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n nojalla rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille ja asianosaisille sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin hankkeen toteuttamisella voi olla huomattava vaikutus. Asianosaisille varataan mahdollisuus saada tietoja hakemuksesta sekä muistutuksen tekemiseen tai mielipiteen ilmaisemiseen hankkeen johdosta.

 

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa Simon kunnan tekniselle osastolle, osoitteella Ratatie 6, 95200 SIMO, 1.6.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Lisätietoja:

Simon kunta                                           TuuliWatti Oy

Ilkka Soukka                                          Hannu Kemiläinen

teknisen toimen päällikkö                        suunnittelupäällikkö

0400-691616                                         040 734 3026

ilkka.soukka@simo.fi.                             hannu.kemilainen@st1.fi

 

Simossa 14.05.2018

 

Tekninen osasto

takaisin


Powered by WebUpdate